Svensk klassisk Massage

Klassisk massage är en kraftfull massage som är lämplig vid spänningar och muskelvärk. Det är den mest använda massagemetoden i västvärlden.

Jag gör även en speciell tibetansk nack- ryggmassage.  Den är mycket effektiv mot ”ont i nacken” ,  axlar och övre delen av rygggen.

Dessutom kan jag erbjuda en mycket effektiv energimassage.  Denna utförs utmed hela ryggen med kläderna på.